Seica-MareCs.team Inregistrativa


 
AcasaAcasa  Bun Venit!!!!Bun Venit!!!!  CalendarCalendar  FAQFAQ  CautareCautare  MembriMembri  GrupuriGrupuri  InregistrareInregistrare  ConectareConectare  

Distribuiți | 
 

 Un tutorial mai bun :D

In jos 
AutorMesaj
K1
Administrator
Administrator
avatar

Numarul mesajelor : 811
Varsta : 26
Localizare : Seica Mare
Data de inscriere : 20/07/2008

MesajSubiect: Un tutorial mai bun :D   Lun Oct 06, 2008 8:14 pm

Cum să vă setați propriul post de radio internet!

You can start your own internet radio station and be listed on the SHOUTcast.com Radio Station directory in two ways. Puteți începe propria dvs. de internet și post de radio fie listate pe SHOUTcast.com Postul de Radio directorul în două moduri. Based on your level of technical expertise and the tools available to you, you may wish to either setup your own server, or find a hosting solution from a third party. Pe baza dvs. de nivel de expertiză tehnică și a instrumentelor disponibile pentru dvs., ați putea dori să fie setați propriul dvs. server, sau găsi o soluție de găzduire de la o terță parte.
Broadcasting through a third-party server or stream hosting solution: Using Winamp with the SHOUTcast Radio DSP Plug-in Audiovizualului prin intermediul unei terțe părți de server sau de flux de soluție de găzduire: Utilizarea cu Winamp SHOUTcast Radio DSP Plug-in

If you would like to start your own internet radio station without the hassle of running your own server this is the solution for you. Dacă doriți să începeți propria statie radio de internet, fără să fie difuzate de hassle-vă propriul server de aceasta este soluția pentru tine. You can host your radio broadcast through a willing third party that will handle the actual streaming for you, leaving you to only worry about what you want to play on your internet radio station! Puteți să vă gazdă emisie-radio dispus printr-o terță parte care se va ocupa de streaming-real pentru tine, lăsându-vă numai pentru a-ti face griji despre ceea ce doriți să-l joace pe post de radio pe internet! You can search the Internet for the streaming host solution that fits you needs and your budget. Puteți, de căutare pe Internet pentru streaming gazdă soluție care ti se potriveste necesităților și bugetului dumneavoastră. You can get more information about what type of streaming host solution is right for you on the SHOUTcast forums . Aveți posibilitatea să obțineți mai multe informații despre ce tip de soluție de streaming gazdă este potrivită pentru dvs. SHOUTcast de pe Forum

Odată ce aveți un loc de streaming în gazdă, puteți folosi Winamp Media Player, împreună cu SHOUTcast DSP plug-in-ului pentru a porni de emisie. This plug-in is responsible for sending the audio source feed of your internet radio station to your streaming server, from where it is broadcasted out to your listeners. Acest plug-in-ului este responsabil pentru trimiterea la sursa audio de alimentare de pe internet un post de radio pentru a vă server de streaming, de unde este difuzat in afara de a-ti ascultători.

Instructions - Windows Instrucțiuni - Windows

1. Descarca Winamp merge de la Winamp site-ului.

. Download the SHOUTcast Radio DSP plug-in for Winamp. Descarca la Radio SHOUTcast DSP Plug-in pentru Winamp. The DSP plug-in is available here . De DSP Plug-in-ul este disponibil aici.

3. Once you have downloaded the SHOUTcast Radio DSP plug-in, close Winamp if its already running and double-click the installer file that you downloaded in step 2 above, and follow the onscreen instructions to install. Odată ce ați descărcat de Radio SHOUTcast DSP plug-in-ului, închide Winamp dacă își execută deja și faceți dublu-clic pe fișierul de instalare pe care le-ați descărcat, în pasul 2 de mai sus, și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala.

4. Start Winamp and open Preferences (CTRL-P) and click on the DSP/effects subcategory under the Plug-ins tree. Start Winamp deschis și de Preferințe (CTRL-P) și faceți clic pe DSP / subcategorie efecte în conformitate cu Plug-in-uri copac. See below for example: Vezi, de exemplu de mai jos:5. Once you have the SHOUTcast Radio DSP plug-in setup and properly configured, it will broadcast whatever is currently playing on Winamp on your internet radio station in real time!Please refer to the README that comes with the DSP installer for more instructions on how to use the SHOUTcast Radio DSP, including how you can chose whether to make your station public (ie, list on the SHOUTcast Radio directory). Odată ce aveți de Radio SHOUTcast DSP plug-in-ului de configurare și de configurat corect, se va difuza tot ce este în prezent joacă la Winamp de pe internet un post de radio în timp real! Vă rugăm să README care vine cu DSP instalare pentru mai multe instrucțiuni privind modul de utilizare al SHOUTcast Radio DSP, inclusiv modul în care puteți să alegeți dacă vă face stație publice (de exemplu, de pe lista de directorul SHOUTcast Radio).Instructions - Unix, Linux & MAC OSX Instrucțiuni - Unix, Linux & MAC OSX

Not a Windows or Winamp user? Nici un utilizator Windows sau Winamp? Don't worry, we've got you covered! Nu-ti face griji, te-am acoperit! For our advanced users on Mac OS X, Linux and Unix, the UNIX/Linux version of the SHOUTcast Radio DSP permits input from a soundcard in addition to MP3 files on disk. Pentru noastră avansată de utilizatorii de pe Mac OS X, Linux și Unix, UNIX / Linux, versiunea de la Radio SHOUTcast DSP pentru permisele de intrare de la o placa de sunet în plus față de MP3 fișierele de pe disc. Please refer to the example .conf file included with the archive for more information. Vă rugăm să consultați exemplu. Inclusă fișierului conf cu arhiva pentru mai multe informații. Please note that this method of broadcasting is currently in beta and therefore unsupported. Vă rugăm să rețineți că această metodă de emisie este în prezent în stadiu de beta și, prin urmare, neacceptat. Please use at your own risk. Vă rugăm să utilizați pe propriul risc. Download the SHOUTcast Radio DSP for Unix/Linux/MAC OSX here . Descarca la Radio SHOUTcast DSP pentru UNIX / Linux / Mac OSX aici.

___________________________________________________________________

Audiovizualului de la propriul dvs. server:
Setting up the SHOUTcast Radio DNAS Application Setarea SHOUTcast DNAS cerere de radioThis tutorial is recommended for advanced users. Acest ghid este recomandat pentru utilizatorii avansați.

If you chose to setup your own server, you will need lots of bandwidth and a stable connection to the Internet. Dacă ați ales să vă setați propriul server, veți avea nevoie de o mulțime de lățime de bandă și o legătură stabilă la Internet. What do we mean by "your own server"? Ce ne spui prin "propriul dvs. server"? By that we mean a computer host, usually a pretty powerful one, which you can use to serve websites from. Prin faptul că am să spun un computer gazdă, de obicei destul de puternic, unul, care se pot utiliza pentru a servi de la site-uri web. In that regard, a SHOUTcast server will be responsible for identifying in the SHOUTcast Radio Directory your radio to your listeners. În acest sens, un server SHOUTcast va fi responsabil pentru identificarea în SHOUTcast Radio Director-vă pentru a vă ascultatori de radio.

Downloading the SHOUTcast DNAS application and setting up your server should take approximately 45 minutes of your time, but may take longer depending on your level of technical expertise. Descărcarea de SHOUTcast DNAS aplicare și de creare a server-ul dvs. ar trebui să ia aproximativ 45 minute din timpul dumneavoastră, dar poate dura mai mult în funcție de nivelul de expertiză tehnică.

Ready? Gata? Let's get started: Să începem:Installation Instructions: Instrucțiuni de instalare:


The SHOUTcast Radio DNAS application is available for the following platforms: Radio SHOUTcast DNAS de aplicare este disponibil pentru următoarele platforme:

- Windows 95/98/ME/NT/2000/XP - Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

- Mac OS X - Mac OS X

- FreeBSD - FreeBSD

- Linux. - Linux.


Installation instructions for each platform are below: Instrucțiuni de instalare pentru fiecare platformă sunt de mai jos:

Windows 95/98/ME/NT/2000/XP: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP:

1. Download the SHOUTcast DNAS application for Windows by proceeding to this link Descarca SHOUTcast DNAS de aplicare pentru Windows de la acest proces leagă aici

2. Once the download has finished, extract all the files into a folder and create a shortcut for SC_SERV.EXE on the Desktop. Odată ce descărcarea sa terminat, extras toate fișierele într-un dosar și a crea o comandă rapidă pentru SC_SERV.EXE de pe spațiul de lucru.

3. Start up the SHOUTcast Radio server by double-clicking on SC_SERV.EXE Start up-ul SHOUTcast server de radio prin dublu click pe SC_SERV.EXE

4. Click on the "Edit Config" menu option located at the top. Faceți clic pe "Edit Config" opțiunea de meniu situată în partea de sus. This will start the default text editor, opening the configuration file for SHOUTcast DNAS application. Aceasta va porni editorul de text implicit, de deschidere de fișier de configurare pentru SHOUTcast DNAS aplicare. Follow all the directions that are written into the configuration file. Urmați toate instrucțiunile care sunt scrise în fișierul de configurare.

5. Once you are done making changes, save the file, close the editor, and restart the SHOUTcast Radio DNAS application. După ce ați făcut a face modificări, salvați fișierul, aproape de redactor, și reporniți SHOUTcast DNAS Radio aplicare.
UNIX, LINUX, FreeBSD and MAC OSX: UNIX, Linux, FreeBSD și MAC OSX:

1. Download the SHOUTcast DNAS application version appropriate to your system by proceeding to this link . Descarca la SHOUTcast DNAS aplicare versiune corespunzătoare pentru sistemul dumneavoastră de a continua la acest link.

2. Gunzip the distribution and un-tar the archive. Gunzip de distribuție și de ONU în arhiva tar.

3. Use a text editor to configure the sc_serv.conf file (Please see the SHOUTcast DNAS application section of the Documentation page for more information on what each field in this config file means ). Utilizați un editor de text pentru a configura sc_serv.conf fișier (Vă rugăm să consultați secțiunea SHOUTcast DNAS aplicare de la pagina de Documentație pentru mai multe informații despre ceea ce fiecare domeniu, în acest fișier de configurare mijloace).

4. 4. Note that the user you run the server as requires read access to the config file, and write access for the files you define for file storage and log storage. Rețineți că utilizatorul a rula ca server necesită acces de citire pentru fișierul de configurare, și scrie fișiere de acces pentru ai defini pentru fișierul jurnal de depozitare și de stocare.


The configuration parameters and what they all mean, including how you can choose whether to make your station public are explained in the Documentation. Parametrii de configurare și ce înseamnă toate acestea, inclusiv modul în care puteți alege dacă să vă facă stație publice sunt explicate în Documentație.

GLOSSARY of Terms GLOSAR DE TERMENI


SHOUTcast Radio DNAS - The SHOUTcast Distributed Network Audio Software (DNAS) is a software application that you install on your computer server that handles the actual streaming of your internet radio station content out to listeners. Radio SHOUTcast DNAS - de SHOUTcast Audio Distributed Network Software (DNAS) este o aplicație software pe care le instalați pe computer care se ocupă de server de streaming reală dvs. de internet a postul de radio de conținut pentru ascultători.

SHOUTcast Radio DSP - Software plug-in for Winamp that is used to broadcast your Winamp playlist or a live source. Radio SHOUTcast DSP - Software-ul plug-in pentru Winamp care este folosit pentru a difuza Winamp dvs. listă de redare sau o sursă de trai.

Top Vârf

Complying with copyright laws În conformitate cu legile copyright-ului

Musical compositions and sound recordings are creative works that are protected by the copyright laws of the United States (title 17, US Code) and other countries. Compoziții muzicale și înregistrări sonore sunt creatoare de lucrări care sunt protejate de legile dreptului de autor din Statele Unite (titlul 17, Codul SUA) și în alte țări. Under US law, the owner of a copyright has the exclusive right to (and to authorize others to) reproduce the work, use parts of the work in a new creation, distribute the work in whole or in part, and to publicly display or perform the work (including on web pages and through webcasting). În conformitate cu legislația SUA, proprietarul unui drept de autor are dreptul exclusiv de a (si sa autorizeze alte persoane pentru a) reproducerea operei, utilizează piese de muncă într-o nouă creație, de a distribui muncă în întregime sau în parte, și de a comunica public sau efectua la locul de muncă (inclusiv de pe paginile web și prin intermediul webcasting). With few exceptions, it is illegal to reproduce, distribute or broadcast a sound recording without the permission of the copyright owner. Cu puține excepții, este ilegal de a reproduce, distribui sau de a difuza o înregistrare fără permisiunea de proprietarul drepturilor de autor. It is your responsibility to comply with the copyright laws of the United States and other countries in which you broadcast and to pay all applicable royalties to the copyright owners when you become a webcaster. Este responsabilitatea dumneavoastră, în conformitate cu legile dreptului de autor din Statele Unite și alte țări în care ai de difuzare și de a plăti toate aplicabile drepturile de autor, drepturi de autor de proprietari, atunci când deveni o webcaster. Keep in mind that SHOUTcast Radio is available internationally. Țineți minte că SHOUTcast Radio este disponibil internațional.
Sus In jos
Vezi profilul utilizatorului http://seica-marecs-team.forumz.ro
K1
Administrator
Administrator
avatar

Numarul mesajelor : 811
Varsta : 26
Localizare : Seica Mare
Data de inscriere : 20/07/2008

MesajSubiect: Re: Un tutorial mai bun :D   Lun Oct 06, 2008 8:15 pm

There have been recent amendments to the copyright law regarding webcasting of sound recordings. Nu au fost recent modificările la legea privind drepturile de autor webcasting de inregistrari sonore. These new provisions allow webcasting under the terms of a statutory license, as a way to help webcasters get permission without having to go to each sound recording's owner. Aceste noi dispoziții permite webcasting în conformitate cu termenii de licență statutare, ca o modalitate de a ajuta webcasters fără a obține permisiunea de a merge la fiecare sunet de înregistrare al proprietarului. The statutory license, however, has strict requirements that you must follow. Statutare de licență, cu toate acestea, are cerințe stricte pe care trebuie să o urmați. Some of these requirements include the payment of license fees, limitations on the number of songs from the same album or artist that may be played in a three hour period (called the sound recording performance complement); a prohibition on publishing advance playlists; and a requirement to identify the song, artist and album on the website. Unele din aceste cerințe includ plata de taxe de licență, limitări privind numărul de piese de același artist, album sau care poate fi jucat într-o perioadă de trei ore (numite de înregistrare sonoră completa de performanță); o interdicție privind publicarea de liste de redare în avans; și o cerința de a identifica melodie, artist, album și pe site-ul web. There are other requirements as well. Există și alte cerințe, de asemenea. The Recording Industry Association of America provides quite a bit of information on copyright law as it applies to webcasting, and both ASCAP and BMI have created license agreements that they are willing to grant to webcasters that they believe conform to the provisions of the new copyright rules for webcasting. Asociatia Industriei de înregistrare ale Americii oferă destul de un pic de informații cu privire la legea dreptului de autor în care se aplică pentru a webcasting, cât și de ASCAP BMI-au creat și acorduri de licență care sunt dispus să acorde webcasters să cred că ele se conformează dispozițiilor de drept de autor reguli noi pentru webcasting. For additional information on the statutory license and other aspects of webcasting, please visit the following sites: Pentru informații suplimentare privind statutar de licență și de alte aspecte ale webcasting, vă rugăm să vizitați următoarele site-uri:

Oficiul SUA de drepturile de autor

Asociatia Industriei de înregistrare ale Americii-special http://www.riaa.com/issues/music/webcasting.

ASCAP-special http://www.ascap.com/weblicense/webintro.html

Dacă nu sunteți sigur despre ceea ce poate și nu poate face, vă sugerăm să verificați cu proprietarul dreptului de autor sau de reprezentanți ai proprietarului (cum ar fi prin intermediul organizațiilor de mai sus), sau consulta un avocat.


:SeicaCs.idle.r :SeicaCs.idle.r
Sus In jos
Vezi profilul utilizatorului http://seica-marecs-team.forumz.ro
 
Un tutorial mai bun :D
Sus 
Pagina 1 din 1
 Subiecte similare
-
» [Tutorial] Cum sa faci un sistem de logare/inregistrare!

Permisiunile acestui forum:Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum
Seica-MareCs.team Inregistrativa :: ..::Radio::..-
Mergi direct la: